ziA - zijn in Aandacht
Je bent al alles wat je ooit zou willen worden

MBCT

Mindfulness Based Cognitive Therapy

Het MBCT-programma bestaat uit een combinatie van mindfulness en cognitieve therapie. Mindfulness leert je om aandachtig aanwezig te zijn bij wat je doet. Dit eenvoudige principe uit de boeddhistische traditie is heel belangrijk als je je niet wilt laten leven door je gedachten.  Je leert je gedachten observeren en erkennen, maar daarna ook gewoon weer los te laten. Je leert inzien dat je je gedachten niet kunt stoppen, maar dat je wel kunt stoppen met ze te geloven.

Cognitieve therapie richt zich op de interacties tussen gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cogities (gedachten) kunnen zorgen voor disfunctioneel gedrag.

In de training staat niet de inhoud van de cognities centraal, maar wordt er gestreefd naar een andere houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Deze houding kenmerkt zich door toelaten, niet-oordelen en acceptatie.

Mindfulness & ACT

Acceptance and Commitment Therapy  

Een ander woord voor mindfulness is opmerkzaamheid. Het gaat om aandacht  
geven op een open, nieuwsgierige en flexibele manier. Aandacht geven aan - en ruimte maken voor - gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, zowel aangename als de onaangename.
Acceptatie van wat er momenteel is. Niet om te berusten, maar om 'wijze' beslissingen te nemen over wat je er best mee doet. Niet meegesleept worden door moeilijke gedachten en gevoelens en handelen op automatische piloot, maar kiezen voor wat écht belangrijk is  voor jou. Je laten leiden door je waarden en doelen ook als dat betekent dat het onvermijdelijke ongemak en de pijn die hiermee samenhangen aanwezig zijn (= commitment)

Mindfulnessvaardigheden en ACT zijn effectief gebleken bij behandeling van o.a. angst- en stressklachten, burn-out, vermoeidheid, slaapstoornissen, depressieve gevoelens, chronische pijn, eetstoornissen ...


Individuele trainingen

Wie zich niet elke week kan vrijmaken of wie zich niet goed voelt in een groep, kan een individuele training volgen. Deze training bestaat uit een intakegesprek en 8 bijeenkomsten van anderhalf
uur die doorgaan in de Nachtegalenlaan 4 in Gistel.

De data worden telkens in samenspraak vastgelegd.
Kostprijs is 80 euro per sessie van anderhalf uur. Het intakegesprek duurt een uur en kost 50 euro. In deze prijs zijn downloadbare bestanden van de begeleidende oefeningen en de syllabus inbegrepen.  Betaling gebeurt na afloop van elke sessie (er is geen bancontact).

Inschrijven
Als je interesse hebt om een individuele training te volgen kan je bellen naar 0488 156 904 of mailen
naar info@zijninaandacht.be. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.