ziA - zijn in Aandacht
Je bent al alles wat je ooit zou willen worden (Thich Nhat Hanh)

Privacy
 
    • ziA respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving.
    • ziA verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen. Ze beschouwt de door jou verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet langer bewaart dan nodig. Ze omvatten de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals je IP-adres, het browsertype en bestuuringssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's. Je contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.
    • de persoonlijke gegevens uit de intakeformulieren worden enkel verwerkt door ziA (Brenda Mylle, Nachtegalenlaan 4, 8470 Gistel) die gebonden is door het beroepsgeheim. Na afloop van een mindfulnesstraining wordt persoonlijke informatie verwijderd. Naam en adresgegevens zullen daarna enkel gebruikt worden om je informatie te sturen over de terugkeersessies waarvoor je ingeschreven bent.
    • je kan op elk moment je persoonlijke gegevens opvragen, verbeteren en aanpassen door contact op te nemen met info@zijninaandacht.be. 
    • je bezoek aan deze website houdt in dat je akkoord gaat met bovenstaande informatie en ziA de toelating geeft om de door jou meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hierboven bepaald.